Regulamin platformy B2B

 

REGULAMIN PLATFORMY B2B 

§ 1

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży hurtowej, będącej podstawą działalności sklepu internetowego działającego pod adresem www.gatito.pl. Zamówienie może zostać złożone w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, włoski i francuski.

    Gatito, ul. Wygoda 82, H06, 43-608 Jaworzno

 • Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@gatito.pl

 1. Korzystanie z usług sklepu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.§ 2

Sprzedaż hurtowa

 1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie www.gatito.pl, gdzie został zaprezentowany cały asortyment hurtowni oraz wszelkie istotne informacje na temat poszczególnych towarów.
 2. Sklep internetowy prowadzi jedynie sprzedaż hurtową. Nie obsługujemy zamówień osób prywatnych.

 3. W wypadku braku w magazynie zamówionego towaru, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie sklepu internetowego mogą być już wyprzedane.

 4. Wszystkie ceny podane są w PLN brutto (zawierają już 23% podatek VAT) na stronie dla klientów z Polski, dla klientów otwierających platformę w innym języku - ceny widoczne na kartach produktów są cenami netto a należny podatek doliczany jest dopiero w ostatnim etapie zakupów  - w koszyku.

 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub na paragon fiskalny.
 6. Ceny towarów są widoczne dla użytkowników po wcześniejszym zalogowaniu się w sklepie internetowym hurtowni.

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez platformę hurtową www.gatito.pl

 2. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, hurtownia zastrzega sobie prawo do usunięcia konta klienta.

 3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

 4. Minimalna wartość pierwszego zamówienia składanego przez klienta to 200 zł brutto ( za wyjątkiem zamówień dropshiping)

 

§ 4

Formy płatności

 

 1. Formy płatności za zamówiony towar sa następujące:
 • przelew na konto,
 • zapłata kurierowi przy dostawie towaru  - "za pobraniem",
 • poprzez Payu - płatność kartą kredytową lub płatniczą,
 • gotówka przy osobistym odbiorze w hurtowni,
 • paypal - dostępne tylko do zamówień poza granicami kraju.

§ 5

Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma pełne prawo do złożenia reklamacji.

 2. W takim wypadku, należy wpierw poinformować nas e-mailowo, a następnie odesłać reklamowane artykuły, wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zwrócimy Państwu równowartość zakupionego towaru lub zaoferujemy inny towar dostępny w hurtowni.

 4. Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym. Po rozpatrzeniu reklamacji koszt zareklamowanych artykułów zostanie Klientowi zwrócony łącznie z kosztem przesyłki do nas.

 5. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera. Pozwoli to sporządzić protokół i skutecznie dochodzić odszkodowań od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.§ 6

Rezerwacja produktów

Składając zamówienie z działu rezerwacja, otrzymują Państwo 5 % rabat za produkty z tej kategorii. 

Prosimy o nie dokonywanie wpłat za zamówienie w całości. 

Ceny produktów w tej kategorii uwzględniają już 5% rabat

Kwota należnej za zarezerwowany towar podlega wpłacie w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury za zarezerwowany towar, czyli w okresie kiedy poszczególny towar będzie wpływał do nas na magazyn (termin dostępności każdego towaru napisany jest w opisie produktu) - dotyczy to również klientów posiadających warunki terminów na płatności - na produkty z rezerwacji nie oferujemy terminów płatności.

 § 7

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ogłasza zmiany Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.gatito.pl Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby hurtowni.
 3. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

 

Zasada i sposobie utrwalania, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gatito.pl oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT a z poziomu swojego konta, klient ma wgląd do zrealizowanych 

§ 9

Polityka polityka prywatności

W zwzwiązku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO spółka GATITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
Klienci sklepu mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.: 
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dostęp do danych osobowych klientów sklepu będą miały następujące firmy świadczące usługi dla Gatito Sp. z o.o. Sp.k. : DPD Polska Sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A. w celu realizacji wysyłek, Porowski Consulting Leszek Porowski w celu zapewnienia obsługi podatkowo księgowej , Firma Handlowo Usługowa CZASUNIA Rafał Zontek w celu zapewnienia serwisu informatycznego, świadczące usługi dla Gatito Sp. z o.o. Sp.k.


§ 10

Dane spółki

  

   Gatito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K
   Siedziba: 32-600 Oswięcim, Ul. Piłsudskiego 15 G
   Adres Hurtowni: 43-608 Jaworzno, Ul. Wygoda 82, Box H6
   Tel: 501314315
   NIP: 549-242-22-11

   REGON: 121519027
   
   SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
   KRS: 0000594561

   PLN -   PL 91 1050 1315 1000 0090 9494 0740 SWIFT / BIC: INGBPLPW
   EURO -  PL 15 1050 1256 1000 0091 3111 1925 SWIFT / BIC: INGBPLPW
   GBP -   PL 27 1050 1100 1000 0090 8026 3602 SWIFT / BIC: INGBPLPW
   USD -   PL 90 1050 1100 1000 0090 8018 1473 SWIFT / BIC: INGBPLPW


HURTOWNIA GATITO na świecie!

Gatito - platforma hurtowa produktów licencyjnych.
Dystrybutor marek Cerda Group, oraz Euroswan w Polsce.

 • Wielka Brytania
 • Niemcy
 • Francja
 • Polska
 • Czechy
 • Słowacja
 • Chorwacja
 • Słowenia
 • Serbia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia
 • Węgry
 • Rumunia
 • Grecja
 • Gruzja
 • Dania
 • Szwecja
 • oraz 60 innych krajów...